განათლება

განათლება
განათლება
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა მხარდაჭერა
მდგომარეობა: 6.33%
წვლილის დასრულებამდე დარჩენილი დრო 60 დღე
პროექტის ბიუჯეტი 1500 ლარი
ენების სასწავლო ცენტრი
მდგომარეობა: 0%
წვლილის დასრულებამდე დარჩენილი დრო დასრულებული
პროექტის ბიუჯეტი 3000 ლარი

პარტნიორები