ხელოვნება

ხელოვნება
ხელოვნება
ხელოვნება, როგორც თერაპია
მდგომარეობა: 7.42%
წვლილის დასრულებამდე დარჩენილი დრო დასრულებული
პროექტის ბიუჯეტი 6000 ლარი
„ვინინო" კორკ-არტი
მდგომარეობა: 4.79%
წვლილის დასრულებამდე დარჩენილი დრო დასრულებული
პროექტის ბიუჯეტი 2400 ლარი
ხელნაკეთი თოჯინების სტუდია-სახელოსნო
მდგომარეობა: 0.49%
წვლილის დასრულებამდე დარჩენილი დრო დასრულებული
პროექტის ბიუჯეტი 48742 ლარი
დავუბრუნოთ კინო რუსთავს
მდგომარეობა: 0.78%
წვლილის დასრულებამდე დარჩენილი დრო დასრულებული
პროექტის ბიუჯეტი 15000 ლარი
სწავლის გასაგრძელებლად თედოსთვის
მდგომარეობა: 0.04%
წვლილის დასრულებამდე დარჩენილი დრო დასრულებული
პროექტის ბიუჯეტი 56327 ლარი
სასწავლო სათამაშოები
მდგომარეობა: 4.17%
წვლილის დასრულებამდე დარჩენილი დრო დასრულებული
პროექტის ბიუჯეტი 1320 ლარი

პარტნიორები