კვება

კვება
კვება
ქართული ჩირი
მდგომარეობა: 1.34%
წვლილის დასრულებამდე დარჩენილი დრო დასრულებული
პროექტის ბიუჯეტი 4115 ლარი
კარამელი
მდგომარეობა: 0.27%
წვლილის დასრულებამდე დარჩენილი დრო დასრულებული
პროექტის ბიუჯეტი 11000 ლარი

პარტნიორები