სოციალური პროექტები

სოციალური პროექტები
სოციალური პროექტები
"სივრცე ქალური საუბრების" აპლიკაციის შექმნა
მდგომარეობა: 18.54%
წვლილის დასრულებამდე დარჩენილი დრო დასრულებული
პროექტის ბიუჯეტი 11000 ლარი
რაციები სხვადასხვა პროექტებისათვის
მდგომარეობა: 0.47%
წვლილის დასრულებამდე დარჩენილი დრო დასრულებული
პროექტის ბიუჯეტი 3000 ლარი

პარტნიორები